Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych i stosowaniem RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  „ADMINISTRATOR”-   jest Fundacja Integracji Kultury z siedzibą  Gliwicach przy ulicy: Toszeckiej 101, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000345795, NIP: 969-156-40-39, REGON: 241472956.

 

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

1.W celu niezbędnym do wykonania umowy podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia ciążących a nas, jako na Administratorze, obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,  przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli  przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej,  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych  (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

 

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.

Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, bądź pytań u wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres jazovia@jazovia.pl,

 

 

 

 

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe

w imieniu Fundacji Integracji Kultury nazwa firmy

 

Odbiorcą przekazanych nam danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa

(w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Fundacji Integracji Kultury

- partnerzy handlowi

- firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy

- firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi  finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne.

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH