______________________

12.01.2023 

Spotkanie z Adamem Bodnarem

______________________

26.01.2023 

Spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem

______________________

10.02.2023 

Spotkanie z Jarosławem Kurskim

zapisy

______________________